Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Yhteystiedot

Sisä-Savon perinneyhdistys ry
Kuopiontie 42
77700 Rautalampi

Puheenjohtaja

Pirkko Annala

Puh. 040 565 4245 

pirkko.annala1(at)gmail.com

Karttulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

                             Arkisto sisältää salassapidettäviä asiakirjoja (JulkL 24 §)

                                                                                                                                  

KARTTULAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN TYÖVÄENYHDISTYS RY.

ARKISTOLUETTELO

B                   LUETTELOT                                           VUODET                                                

Kansio 1          Ba. Arkistoluettelo          

                     Bb.  Jäsenluettelot                                 1906-1908, 1948-1973, 1988-2010

                     Bc. Toimihenkilöluettelot                          1989-2010

C                   PÖYTÄKIRJAT                                                                                                      

Kansio 2          Ca. Yhdistyksen pöytäkirjat

                          -          nuoriso-osasto                        1914-1917, 1917-1919

                          -          kunnallistoimikunta                   1915-1918, 1919-1921

                          -          johtokunta                              1948-1961

                          -          näytelmäseuran pöytäkirjat        (1914-1917) 1917-1919

                                                                                (sulkeissa olevat revitty irti)

Kansio 3          Cb. Vuosikokousten pöytäkirjat                    1967-1997, 1998-2010

Kansio 4          Cc. Johtokunnan kokousten pöytäkirjat         1967-1979, 1980-1989, 1990-1999,

                                                                                  2001-2010

Kansio 5          Cd. Pöytäkirjakopiot,

                     joista ei alkuperäisiä                                  1906-1923

Kansio 6          Ce. Pöytäkirjakopiot, joista alkuperäiset

                          Yhdistyksen pöytäkirjat

                          -          nuoriso-osasto                         1914-1917, 1917-1919

                          -          kunnallistoimikunta                    1915-1918, 1919-1921

                          -          johtokunta                              1948-1961

 

D                   TOIMITTEET                                                                                                          

Kansio 7          Da. Toimintasuunnitelmat ja kalenterit           1984-2010

                     Db. Toimintakertomukset                            1967-2010

                     Dc. Aloitteet ja vetoomukset                       1970-2003

                     Dd. Jäsenkirjeet ja muut tiedotteet               1983-2010

                     De. Lehtikirjoitukset                                   1971-1998

G                   TILIASIAKIRJAT JA TALOUDELLINEN TOIMINTA                                    

Kansio 8          Ga. Tilikirjat ja tilinpäätökset                       1948-2009

                     Gb. Tilintarkastuskertomukset                      1977-1979, 1995-2009

                     Gc. Talousarviot                                        1985-2010

                     Gd. Talletusten hoito                                  1994

                     Ge. Kunnallistoimikunnan kassakirja               1914-1917

                     Gf. Työväenkirjaston tilit                             1915-1917

H                   SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT                                       

Kansio 9          Ha. Yhdistysrekisteriasiakirjat ja

                           osaston säännöt                                  1958-2010

                     Hb. Testamentti ja sen hoito                        1963-1977

                     Hc. Tilaisuudet, puheet, vierailut                   1981-2008

                     Hd. Vaaliasiakirjat (puuttuu useita vuosia)

                           -          seurakuntavaalit                        1970-2010

                           -          kunnallisvaalit                            1980-2008

                           -          presidentinvaalit                        1987-2000

                           -          kansanedustaja- ja puoluekokous  1971-1990

                      He. Kooste vanhoja haurastuneita

                           asiakirjoja:

                           Kokouspöytäkirjoja:

                           -          Työväen järjestyskaarti               1917

                           -          Yhdistyksen kokoukset                1923-1924

                           -          Kunnallis- ja nuorisotoimikunta      1915-1921

                           -          Ol:n Savon edustajainvaalit          1926

                           Näytelmäseuran säännöt                         1911

                           Mietintö: avioliittokysymyksiä

                           Kuolematilastoa (kiusatut, murhat ym.)      1918

                                                                                                                             

U                   MUUT ASIAKIRJAT                                                                                             

Kansio 10         Ua. Historiikit. 30 v., 55 v., 100v.                  1906-2006

                      Ub. Valokuvat ja lehtileikkeet                       1972-2006

                      Uc. Vieraskirja ja onnittelut                          2006

Kansio 11         Ud. Painatteet, käsinkirjoitetut               

                           NUORTEN TOIVO nro 2 ja 7                     1915, 1917

                           SUOMEN TYÖVÄEN JOULU                       1919

                           YRITYS II nro 1                                    1909

 

Asiakirjat luovutettu järjestettyinä kotiseutuarkistoon Karttulan virastotalossa.