Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Yhteystiedot

Sisä-Savon perinneyhdistys ry
Kuopiontie 1
77700 Rautalampi

Puheenjohtaja

Eila Kaijärvi-Pekkola

Puh. 050 304 2809 

eila.kaijarvi(at)pp.lampinet.fi

Mestarit ja kisällit -hanke kevätlukukausi 2022 

Sisä-Savon perinneyhdistys ry ja Rautalammin Historiallinen yhdistys ry ovat mukana Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit -hankkeessa, jossa lapset ja nuoret kohtaavat ikäihmisten kanssa kulttuurin äärellä. Aloitimme hankkeen syksyllä 2019 Rautalammin kirkonkylän ja Kerkonjoen koulujen esikoululaisten kanssa.  Hanke jatkuu lukuvuonna 2021 - 2022 uusien esikoululaisten kanssa. 

Rautalammin hankkeen teemana on ”Vahvoilta juurilta kohti tulevaisuutta". Tutustumme yhdessä Rautalammin historiaan ja rikkaaseen kulttuuriperintöömme sekä kannustamme toisiamme monipuolisiin kulttuuriharrastuksiin ja uusien taitojen oppimiseen.

Juha Rossin Säätiö on tukenut hankettamme. Lisäksi Suomen Kotiseutuliitto ja Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry ovat antaneet avustuksia hanketoimintaamme. 

Hankevastaavat: Eila Kaijärvi-Pekkola, eila.kaijarvi(at)pp.lampinet.fi, puh. 050 304 2809 (Sisä-Savon perinneyhdistys) ja Iiris Sorri, sorri.iiris(at)gmail.com, puh. 050 351 9119 (Rautalammin Historiallinen yhdistys).

 

Tapahtumat kevätlukukaudella 2022

Koronaepidemian takia toiminta oli vaikeaa. Sovittuja tilaisuuksia jouduttiin sekä perumaan että siirtämään.

Maaliskuussa 2022 valmistettiin linnunpönttöjä

 

 

 

 

 

27.4.2022 järjestettiin Rautalammin kylän eskarilaislle linturetki Rastunsuon lintujärvelle. Retkellä oli mukana 17 eskarilaista ja 8 aikuista. Lintuja bongattiin 12 eri lajia. 

Rastunsuo on entinen turvetuotantoalue, jonne VAPO OY on rakentanut lintujärven, luontopolun ja lintutornin.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5.2022 teimme retken Kerkonkosken myllylle Rautalammin kylän ja  Kerkonjoen koulun eskarilaisten kanssa. 

Kerkonkoski on Rautalammin vanhimpia myllypaikkoja. Ensimmäinen mylly rakennettiin jo 1700-luvun alkupuolella. Nykyinen rakennus on valmistunut 1840-luvulla. Mylly tuotti myös sähköä kylälle. Myllyn toiminta päättyi vuonna 1955. Rakennus on sittemmin kunnostettu myllymuseoksi.

Retkellä mukana oli kylän eskarilaisia 17 ja Kerkonjoen eskarilaisia/ekaluokkalaisia 7, opettajia/ohjaajia yhteensä 4 ja hankkeen senioriryhmäläisiä 5.  "Tohtori-myllytonttu" Irene Pakkanen kertoi meille viljasta ja myllyn toiminnasta ja "myllyvaari" Taisto Matilainen avusti. Paluumatkalla kävimme Nokisen Kioskilla nauttimassa retkimuonaa.  Risto Tahvanainen kertoi Nokisenkosken ja Vaajasalmen alueen historiasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kestävä kehitys - Oppia ja iloa kierrättämisestä työpajat Matti Lohen koulun 1. luokkalaisille

Työpajat jouduttiin pitämään koronatilanteen takia kahdessa osassa. Jätekukon Anja Räisänen opasti 27.4.2022 kierrättämistä ja 16.5.2022 Pirkko Toiviaisen johdalla askartelimme kierrätysmateriaaleista. Mukana oli 24 oppilasta (kuvat Iiris Sorri).

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestarit ja kisällit -hankkeen hengessä ja Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton avustuksen turvin järjestetyt tilaisuudet:

Kestävä kehitys - Oppia ja iloa kierrättämisestä -teemapäivä, Kerkonjoen koulu

Teemapäivä jouduttiin koronatilanteen takia järjestämään kahdessa osassa. Jätekukon Anja Räisänen opasti kierrättämistä 27.4.2022. Paikalla oli koko koulu (yli 30 osanottajaa). 

Pirkko Toiviainen piti 11.5.2022 koko koululle (yli 30 osanottajaa) koulupäivän mittaisen teemapäivän kestävästä kehityksestä ja kierrätysmateriaalien hyötykäytöstä (kuvat Ritva Ahola).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.2022 Oppia ja iloa kierrättämisestä työpajat seniori-ikäisille Tervossa. Osanottajia oli 22. Jätekukon Anja Räisänen opasti kierrättämistä ja Pirkko Toiviaisen johdolla teimme kierrätysmateriaaleista tauluja (kuvat Iiris Sorri).