Sisä-Savon perinneyhdistys

Yhdistyksen tarkoitus
Sisä-Savon perinneyhdistys perustettiin Suonenjoella 20.8.2009 pidetyssä kokouksessa. Sen tehtävänä on kartoittaa, kerätä, tallentaa ja järjestää sekä saattaa yleiseen käyttöön toiminta-alueeltaan elinkeinoelämään, yhdistystoimintaan ja muuhun kansalaistoimintaan liittyvää menneitten vuosien ja nykypäivän perinnettä.

Tehtävät
Perinneyhdistyksen keskeisenä tehtävänä on:

  1. kerätä ja tallentaa perinnettä Sisä-Savon alueelta
  2. dokumentoida alueen elinkeinoelämää
  3. laatia toimialaltaan erilaisia julkaisuja
  4. julkaista koko Sisä-Savon alueen esitteitä ja ylläpitää internetsivustoja
  5. järjestää näyttelyitä, kokouksia ja esitelmätilaisuuksia
   
Ketä perinneyhdistys ja perinnetietokeskus palvelee?
Perinneyhdistys muodostaa kerättävästä aineistosta yhtenäisesti hallitun tiedoston, joka on kaikkien käytettävissä. Aineisto hyödyttää mm. perinteen tutkijoita, sukututkijoita, kyläkirjojen ja pitäjänhistorioiden kirjoittajia sekä yksityisiä henkilöitä, jotka haluavat selvittää esimerkiksi omaa työhistoriaansa tai tutustua kotiseutunsa menneisyyteen ja erityispiirteisiin.  
Perinnetietokeskus on tietopankki, josta myös yritykset saavat keskitetysti tietoja esimerkiksi historiikkeja varten.

Tietosuojaseloste