Yhteystiedot

Sisä-Savon perinneyhdistys ry
c/o Pirkko Annala
Kuopiontie 42
77700 Rautalampi
Puheenjohtaja
Pirkko Annala
Puh. 040 565 4245
pirkko.annala1(at)gmail.com

Karttulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

 Arkisto sisältää salassapidettäviä asiakirjoja (JulkL 24 §)

                                                                                                                                 

KARTTULAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN TYÖVÄENYHDISTYS RY.

ARKISTOLUETTELO

B                   LUETTELOT                                           VUODET                                                

Kansio 1          Ba. Arkistoluettelo          

                     Bb.  Jäsenluettelot                                 1906-1908, 1948-1973, 1988-2010

                     Bc. Toimihenkilöluettelot                          1989-2010

C                   PÖYTÄKIRJAT                                                                                                      

Kansio 2          Ca. Yhdistyksen pöytäkirjat

                          -         nuoriso-osasto                        1914-1917, 1917-1919

                          -         kunnallistoimikunta                   1915-1918, 1919-1921

                          -         johtokunta                              1948-1961

                          -         näytelmäseuran pöytäkirjat        (1914-1917) 1917-1919

                                                                                (sulkeissa olevat revitty irti)

Kansio 3          Cb. Vuosikokousten pöytäkirjat                    1967-1997, 1998-2010

Kansio 4          Cc. Johtokunnan kokousten pöytäkirjat         1967-1979, 1980-1989, 1990-1999,

                                                                                  2001-2010

Kansio 5          Cd. Pöytäkirjakopiot,

                     joista ei alkuperäisiä                                  1906-1923

Kansio 6          Ce. Pöytäkirjakopiot, joista alkuperäiset

                          Yhdistyksen pöytäkirjat

                          -         nuoriso-osasto                         1914-1917, 1917-1919

                          -         kunnallistoimikunta                    1915-1918, 1919-1921

                          -         johtokunta                              1948-1961

 

D                   TOIMITTEET                                                                                                          

Kansio 7          Da. Toimintasuunnitelmat ja kalenterit           1984-2010

                     Db. Toimintakertomukset                            1967-2010

                     Dc. Aloitteet ja vetoomukset                       1970-2003

                     Dd. Jäsenkirjeet ja muut tiedotteet               1983-2010

                     De. Lehtikirjoitukset                                   1971-1998

G                   TILIASIAKIRJAT JA TALOUDELLINEN TOIMINTA                                    

Kansio 8          Ga. Tilikirjat ja tilinpäätökset                       1948-2009

                     Gb. Tilintarkastuskertomukset                      1977-1979, 1995-2009

                     Gc. Talousarviot                                        1985-2010

                     Gd. Talletusten hoito                                  1994

                     Ge. Kunnallistoimikunnan kassakirja               1914-1917

                     Gf. Työväenkirjaston tilit                             1915-1917

H                   SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT                                      

Kansio 9          Ha. Yhdistysrekisteriasiakirjat ja

                           osaston säännöt                                  1958-2010

                     Hb. Testamentti ja sen hoito                        1963-1977

                     Hc. Tilaisuudet, puheet, vierailut                   1981-2008

                     Hd. Vaaliasiakirjat (puuttuu useita vuosia)

                           -         seurakuntavaalit                        1970-2010

                           -         kunnallisvaalit                            1980-2008

                           -         presidentinvaalit                        1987-2000

                           -         kansanedustaja- ja puoluekokous  1971-1990

                      He. Kooste vanhoja haurastuneita

                           asiakirjoja:

                           Kokouspöytäkirjoja:

                           -         Työväen järjestyskaarti               1917

                           -         Yhdistyksen kokoukset                1923-1924

                           -         Kunnallis- ja nuorisotoimikunta      1915-1921

                           -         Ol:n Savon edustajainvaalit          1926

                           Näytelmäseuran säännöt                         1911

                           Mietintö: avioliittokysymyksiä

                           Kuolematilastoa (kiusatut, murhat ym.)      1918

                                                                                                                             

U                   MUUT ASIAKIRJAT                                                                                            

Kansio 10         Ua. Historiikit. 30 v., 55 v., 100v.                  1906-2006

                      Ub. Valokuvat ja lehtileikkeet                       1972-2006

                      Uc. Vieraskirja ja onnittelut                          2006

Kansio 11         Ud. Painatteet, käsinkirjoitetut              

                           NUORTEN TOIVO nro 2 ja 7                     1915, 1917

                           SUOMEN TYÖVÄEN JOULU                       1919

                           YRITYS II nro 1                                    1909

 

Asiakirjat luovutettu järjestettyinä kotiseutuarkistoon Karttulan virastotalossa.