Yhteystiedot

Sisä-Savon perinneyhdistys ry
c/o Pirkko Annala
Kuopiontie 42
77700 Rautalampi
Puheenjohtaja
Pirkko Annala
Puh. 040 565 4245
pirkko.annala1(at)gmail.com

Karttulan Sotainvalidit ry

Arkisto sisältää salassa pidettäviä asiakirjoja (JulkL 24 §)

KARTTULAN SOTAINVALIDIT RY                                                                      

Yhdistys on perustettu Sotainvalidien Veljesliiton Karttulan alaosastona 18.7.1943.

Osasto purettiin  31.12.2007

A                   MERKINTÄKIRJAT                                 VUODET                                                

Sijoitettu       1. Postikirjat                                        1966-1972, 1977-1987

Kansioon 8      2. Vieraskirjat                                       1968-2007

B                   LUETTELOT JA KORTISTOT                    VUODET                                                

Kansio 1         1. Arkistoluettelo                                                                                                                                  

                    2. Jäsenluettelot                                   1974-1990, 1991-1999, 2000-2005

                    3. Jäsenkortisto                                        

                    4. Muut luettelot                                      

                        - Ansiomerkkiluettelo                          1952-1996

                        - Johtokunnan jäsenluettelo                1943-2007

 

C                   PÖYTÄKIRJAT                                      VUODET                                                

Kansio 2       Osaston ja johtokunnan pöytäkirjat           1943-1990, (30.1.1990)

Kansio 3        Osaston ja johtokunnan pöytäkirjat           1990 (19.2.1990)-2007

 

D                   OMAT TOIMITTEET                               VUODET                                                

Kansio 4          1. Toimintakertomukset                          1976-1980, 1982, 1985-1987, 1995-2002

                                                                              2003-2007 pöytäkirjan liitteinä

                         Huom! Toimintakertomukset vuosilta     1943-1975 on kirjoitettu pöytäkirjoihin

                         Puuttuvat vuodet:                            1981             = 1 vuosi

                                                                              1983-1984     = 2 vuotta

                                                                              1988-1994     = 7 vuotta

                      2. Talousarviot ja toimintasuunnitelmat   1976, 1991, 1996-1998, 2001-2006

                      3. Osaston lähettämät jäsenkirjeet          1976-1989, 2001-2007

                      4. Osaston lehtikirjoitusten kopiot           1989

                      5. Tilastot                                          1977-1982, 1986-1988, 1997-1999,

                                                                              2001-2006

                      6. Muu osaston toimintaa koskeva aineisto                    

                          - Juhlien ohjelmalehtiset ja kutsukortit 1958-2003

                          - Muuta toimintaan liittyvää               1956, 1960, 1973, 1983

                          - Ilmoitukset syyskeräyksestä            1960, 1999-2002

 

E                   SAAPUNEET KIRJEET                               VUODET                                                

Kansio 5          Saapuneet sähkeet, tervehdykset ja

                     onnitteluadressit                                     1973-2003

 

G                   TILIASIAKIRJAT                                      VUODET                                                

Kansio 6       Tilikirjat                                                   1943-1960

Kansio 7       Tilikirjat/tilinpäätös                                    1978-2007

 

H                   SOPIMUKSET JA SISÄLLÖN MUKAAN

                      JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT                       VUODET                                                

Sijoitettu          1. Osaston säännöt ja yhdistysrekisteri-

Kansioon 4       asiakirjat                                              1943-1999

                      2. Omistusasiakirjat ja vuokrasopimukset

                          - Pesularakennus                                1949

                          - Luvemäki                                        1970-1974

                          - Fysikaalinen hoitolaitos                      1981-1985

                      3. Jäsenten huoltoa koskevat anomukset ja

                          Kirjeenvaihto                                      1973-1985, 1997-2007

 

U                   MUUT ASIAKIRJAT                                    VUODET                                                

Kansio 8          1. Valokuva- ja lehtileikekokoelmat              1955-2007

                     2. Historiikit/lyhyt kooste toiminnasta           2003

                     3. ”Matkan varrelta” – 64 vuotta (5 kpl)       2007