Yhteystiedot

Sisä-Savon perinneyhdistys ry
c/o Pirkko Annala
Kuopiontie 42
77700 Rautalampi
Puheenjohtaja
Pirkko Annala
Puh. 040 565 4245
pirkko.annala1(at)gmail.com

Mannerheimin lastensuojeluliiton Vesannon osasto

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON VESANNON OSASTO  

 

SPR:n aineistoa ei saa luovuttaa ulkopuolisille ilman SPR:n Vesannon osaston hallituksen lupaa !

 

 

                                                                                                            Yht. 6 kansiota ja 1 paketti + 1 kotelo

 

A. DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT                                                                          A, B, C; 1 kansio

 

Aa. Nappulakerhon päiväkirja                                                            1962-66

Ab. Uimakoulun päiväkirjoja                                                               1942-48, -53, -56, -65

 

B. LUETTELOT

 

Ba. Kirjastoluettelo                                                                         1931-39

Bb. Vesannon osaston jäsenluettelot                                                 1947-51, 1961-1962, 1964, 1966

Bc. Luettelo annetuista vaate ym. avustuksista

Bd. Kauraryynin jakelulista                                                                 1947

Be. Sianlihan ja ryynien jakelulista                                                       1947

Bf. Maitopulverin ja margariinin jakelulista                                             1947

Bg. Jauhelihan jakelulista ja lankojen jakelulista                                      1947

Bh. Lista elintarvikkeista

Bi. Sotaorvot

    Bia. Luettelo varattomista sotaorvoista                                            1939-40

    Bib. Luettelo sotaorvoista,alle 21v. 31.12.1942/

            Sotakummivaliokunnan henkilötilit-42 vihkossa

    Bic. Luettelo sotaorvoista ja heidän äideistään  

    Bid. Luettelo v.1946 olleista sotaorvoista  

Bj. P.R. jakelu                                                                                  26.11.1947

Bk. Ruotsista tulleen paketin sisältö

Bl. Luettelo sotainvalideista

Bm. Luettelo suojärveläisen siirtoväen ja Vesannon paikallisosaston

      yhteisen kokouksen osanottajis­ta

Bn. Keräykset

    Bna. Yhteenveto Terve Lapsi- suurkeräyksen tulok­sista

    Bnb. Turvaa Lapsen Tie-suurkeräyksen kerääjät

Bo. Kodinkuvalehden levikki osastoittain                                               1962,1964

Bp. Verokalenterin myyntilista

Bq. Luettelo MLL:n julkaisuista ja rainoista                                           1965

Br. SPR:n avustustoiminta

Bs. Kyläasiamiesten luettelo                                                              1966

Bt. SPR:n jäsenmerkin lunastaneiden luettelo                                        1949

Bu. MLL:n myöntämien ansiomerkkien saajat

Bv. Luettelo kummikuntatoimikunnan jäsenistä/

      Kummikuntatoimikunnan kokouksen pöytäkirjassa                            1965 (Cm.)

Bx. Palkkalistoja                                                                              1948

By. Rakennusjätteiden huutokaupan tarjoukset

Bz. Kummikuntatoimikunnan kokoonpano                                               26.11.1953

Bä. MLL:n paikallisosastojen puheenjohtajat ja sihteerit

Bö. Luettelo arpojen myyjistä ja myyntipaikoista


C. PÖYTÄKIRJAT

 

Ca. Johtokunnan kokousten pöytäkirjat                                              1926-1938, 1942-1962

Cb.  Vuosikokousten pöytäkirjat                                                        1928-1938, 1945,1947,  

                                                                                                  1949,1950

Cc. Toimintapaloja                                                                          1942

Cd.  Vaatteiden ja jalkineiden suurkeräystoimikun­nan pöytäk.                  1943

Ce.   Sotakummivaliokunnan kokouksen pöytäk.                                    1945, 1946

Cf. Sotaorpovaliokunnan kokouksen pöy­täk.                                         1946              

Cg. Arpajaistoimikunnan kokousten pöytäk.                                          9.7.1945 ja 2.10.1945

Ch. MLL:n Vesannon os. ja Vesannon kunnan yh­tei­sen

     Terveystalon rakennustmk:n ko­kouksen pöytäkirjat                           1948-49

Ci. Ote MLL:n vuosikokouksen pöytäkirjasta                                          22.1.1950

Cj. Ote MLL:n vuosikokouksen jatkokouksen pöytäkir­jas­ta                        12.2.1950

Ck. MLL:n Pohjois-Savon piirin kevätkokouksen esityslista                        1952

Cl. Otteita pöytäkirjoista                                                                   1952, 1956

Cm. 27.2.64 kokouksen päätökset

Cn. Kummikuntatoimikunnan kokouksen pöytäkirja                                   1944

Co. Suojärveläisen siirtoväen kokouksen pöytäkirja                                  1944              

Cp Kummikunnan vierailutoimikunnan kokouksen pöy­täkirja                      1965

Cq. Lastensuojelutyötoimikunnan pöytäkirja                                           1963

 

D. LÄHETETTYJEN ASIAKIRJOJEN TOISTEET                                                  D, H, U; 1 kansio

 

Da. Toimintakertomukset                                                                  1942-1948, 1960-1964

Db. Vuosiraportit                                                                             1943, 1945-1946

Dc. Kertomus kesäkaitsijatoiminnasta                                                  1943

Dd. Avustushakemuksia                                                                    1943-51

De. Kertomus uintiopettajan toiminnasta                                              1945

Df. Inventaario varastossa olevista kahvista ja suklaasta                        1949

Dg. Kesäkaitsijan, uimaopettajan toimintakertomukset                            1950, 1954

Dh. Ote yhdistysrekisteristä                                                               1951

Di. Kodinhoitajan vuosikertomukset                                                      1947-1950

Dj. Lähetettyjen kirjeiden toisteet                                                       1946, 1949-50, 1952-67


Dk. Poimintoja MLL:n P-S:n Vesannon os. 35-vuotistaipaleelta

Dl. Kertomus kesävirkistystoiminnasta                                                   1942, 1947-48, 1963-67

Dm. Vuositilastokortit                                                                        1961-66

Dn. Toimintasuunnitelmat                                                                   1963-68

Do. Ansiomerkkiehdotus

Dp. Yhteistodistus urheilumerkkisuorituksia varten                                   1945

Dq. Urheilumerkkien tulos ja suoritus kaavakkeita, tilauskaavake                1942, 1945

Dr. Nappulakerhon vuosikertomukset                                                    1965-66

Ds. Kirjeen toiste

 

E. SAAPUNEET ASIAKIRJAT                                                                               E; 2 kansiota

                                                                                                                                 

Ea. Yksityisiltä saapuneet kirjeet                                                          1946-52      

Eb. Yleiset kirjeet                                                                              1939-50,1952-53,1955,1961-67

Ec. Sotakummivaliokunnalle saapuneita kirjeitä                                        1940-45,1948-49

Ed. MLL:n toimintakertomukset                                                            1942-44,1947-54

Ee. MLL:n Pohjois-Savon piirin toimintakertomukset                                 1952,1954,1956,1962

Ef. SPR:n lähetyslistoja                                                                      1949, 1950

 

 

G. TILIASIAKIRJAT                                                                                           G; 2 kansiota ja

                                                                                                                                 1 paketti

                                                                                                                                 

Ga. Tilitositteet                                                                                   1944-51, 1955-67

Gb. Tilikirjat                                                                                       1942-47, 1948-50

Gc. Tiliote                                                                                          24.1.1943

Gd. Tilinpäätökset                                                                                1946,1948, tilinp. jäljennös-51,

                                                                                                        1965

Ge. MLL:n postikirja                                                                              1946-47

Gf. Kassatili                                                                                         1943-48

Gg. Sotakummiavustuksia koskevia asiakirjoja                                            1942-45,1950

Gh. Sotakummivaliokunnan Vesannon alaosaston postikirja                           1946-47

Gi. Sotakummivaliokunnan henkilötilit                                                        1942 ja 1944

Gj. Sotakummivaliokunnan kassatili                                                          1944-50

Gk. Osaston tulot ja menot                                                                    1942,1944

Gl. Kodinhoitajan työselvitys                                                                   1946-50

Gm Tilintarkastuskertomuksen jäljennös                                                     1951

Gn. Talousarvion ja toimintasuunnitelman jälj.                                             1953

Go. Tulo- ja menoarvion jälj.                                                                   1954

Gp. Talousarvion jäljennös                                                                     1954

Gq. Tilitys avustuksista luistinrataa varten                                                1962

Gs. Talousarvio                                                                                    1966

Gt. Maatalouskerhon rahojen käyttö, toimintakausi                                     1929

 

H. SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT

 

Ha. Yhdistysrekisteriin tehdyt muutosilmoitukset                                        1942-53

Hb. Mannerheim Liiton sääntöjä ja ohjeita

Hc. Uimalaa koskevat asiakirjat

Hd. Kummikuntatoimikuntaa koskevat asiakirjat

He. Amerikan kummilapsia koskevat asiakirjat

Hf. Krokekin ja Vesannon kummikuntien välistä kirjeenvaihtoa                       1949-55,

     Vesannon pitäjän vaiheet-historiikki 17.12.1943

Hg. Terveystaloa koskevia asiakirjoja                                                       1944-47

      Hga. Urakkatarjouksia                                                                    1948-49

      Hgb. Urakkasopimuksia                                                                   1948-49

      Hgc. Putkiluettelot ja piirustukset kymroa varten

      Hgd. Rakennustyölupa                                                                    1948

      Hge. Sisäjohtoasennusten laskutusluettelon jäljennös

      Hgf. Piirustukset                                                                           1 kotelo

      Hgg. Rakennustarvikeanomus

      Hgh. Palovahinkoilmoitus ja vahinkoluettelo

      Hgi. Rakennuslupa-anomus                                                             14.4.1949

      Hgj. Rakennustyölupa                                                                    21.5.1949

      Hgk. Ostolupia

      Hgl. Työselitykset maalaustöistä

      Hgm. Sanallinen kuvaus terveystalosta

      Hgn. Rakennusohje

      Hgo. Terveystalon ohjesääntö                                                        1.11.1949

      Hgp Yhteenvetoja terveystalon rakennusvaiheista                            16.6.1949

Hh. Sotakummikortteja

 

U. MUUT ASIAKIRJAT

 

Ua. Kortit

      Uaa. Kiitoskortteja mm. Arvo Ylpöltä ja Kenraali Mannerheimilta

      Uab. Onnittelu- ja kutsukortteja

Ub. Kummikirjoja (tyhjiä) ja kummi-ilmoitus

Uc.Todistukset

     Uca. Todistus nuorikkokurssille osallistumisesta (tyhjä)

     Ucb. Todistus Emäntäkoulukurssilta 14.12.1945

     Ucc. Todistus maksutonta lääkärinhoitoa varten

     Ucd. Todistuksia osallistumisesta kesävirkistystoi­mintaan

Ud. Lehtileike

Ue. Studieresor-Opintomatkat -opas

Uf. Hiihtokilpailun pöytäkirja                                                                 1965

Ug. Rautalammin kunnan veroäyriluettelo

Uh. MLL:n Vesannon osaston vuositilastokortteja                                    1965-66

Ui. Lapsen rikosoikeudellinen suoja                                                        1949

Uj. Vesannon kuntalaisten verokalenteri                                                 1956

Uk. MLL:n ajankohtaisia toimintamuotoja

Ul. Kodinkuvalehden tilauskirja

Um. Jäsenmaksulomakkeita ja jäsenkortteja

Un. Lehdet

      Una. Uutta kylvöä                                                                       1951

      Unb. Terve lapsi                                                                         1951

      Unc. Nuorison ohjaaja

       Und. Fadderortstörelsen                                                              1952-53

Uo. Valokuva

Up. Merkit

     Upa. SPR:n jäsenmerkkejä 16 kpl

     Upb. Erilaisia rintaneuloja ja 2 kangasmerkkiä

Uq. Vakuutukset

      Uqa. Vakuutuskirja

      Uqb. Tapaturmavakuutus                                                              1948

      Ugc. Palovakuutus                                                                       1948-49

Ur. Tapahtumat ja ohjelmat

      Ura. MLL:n 25-vuotisjuhlallisuudet

      Urb. MLL:n sotakummivaliokunnan neuv.päivät Helsingissä                    11.-12.4.1942

      Urc. PR:n ja MLL:n viikko                                                                8.-15.2.1945

      Urd. PR:n ja MLL:n päivät                                                               2.-19.4.1947

      Ure. Ohjelmavihkoja sotaorpopäivää varten                                       1944, 1946-47

Us. MLL:n Sotakummivaliokunnan ohjeet MLL:n osasto­jen

      sotakummivaliokunnille

Ut. Kyläasiamiehen johtosääntö

Uu. Tervehdys kummilasten äideille

Uv. VR:n ilmoitus

Uw. SPR:njäsenkortti                                                                            1949

Ux. Ponnahduslaudan piirustukset

Uy. MLL:n Vesannon osaston ompeluillat -vihko                                         1942-43

 

SPR:n aineistoa ei saa luovuttaa ulkopuolisille ilman SPR:n Vesannon osaston hallituksen lupaa !