Yhteystiedot

Sisä-Savon perinneyhdistys ry
c/o Pirkko Annala
Kuopiontie 42
77700 Rautalampi
Puheenjohtaja
Pirkko Annala
Puh. 040 565 4245
pirkko.annala1(at)gmail.com

Mestarit ja kisällit -hanke lukuvuonna 2020 - 2021

Sisä-Savon perinneyhdistys ry ja Rautalammin Historiallinen yhdistys ry ovat mukana Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit -hankkeessa, jossa lapset ja nuoret kohtaavat ikäihmisten kanssa kulttuurin äärellä. Aloitimme hankkeen syksyllä 2019 Rautalammin kirkonkylän ja Kerkonjoen koulujen esikoululaisten kanssa. Hanke jatkuu lukuvuonna 2020 - 2021 uusien esikoululaisten kanssa.

Rautalammin hankkeen teemana on ”Vahvoilta juurilta kohti tulevaisuutta". Tutustumme yhdessä Rautalammin historiaan ja rikkaaseen kulttuuriperintöömme sekä kannustamme toisiamme monipuolisiin kulttuuriharrastuksiin ja uusien taitojen oppimiseen.

Juha Rossin Säätiö on tukenut hankettamme ja lisäksi Suomen Kotiseutuliitto on myöntänyt meille pienen toimintarahan.

Hankevastaavat: Eila Kaijärvi-Pekkola, eila.kaijarvi(at)pp.netsor.fi, puh. 050 304 2809 (Sisä-Savon perinneyhdistys) ja Iiris Sorri, sorri.iiris(at)gmail.com, puh. 050 351 9119 (Rautalammin Historiallinen yhdistys).

 

Tapahtumat lukuvuonna 2020 - 2021

Koronavirusepidemia vaikeuttaa edelleen toimintaa. Ensimmäinen eskaritapahtuma toteutettiin ilman senioriryhmää. Myöskään kummitoimintaa Matti Lohen koululla ei ole voitu käynnistää vierailukiellon takia.  

1. Muuttolinnut tutuiksi - Syysretki Rastunsuon lintujärvelle 22.9.2020 kirkonkylän eskarit (23 + 5 aikuista) ja

    24.9.2020 Kerkonjoen koulun eskarit (4 + 6 ykkösluokkalaista + aikuisia 2)  

Rastunsuo on entinen turvetuotantoalue, jonne VAPO OY on rakentanut lintujärven, luontopolun ja lintutornin.
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry on 12.6.2021 myöntänyt Rautalammin Mestarit ja kisällit -hankkeelle Vuoden kotiseututeko 2020 -kunniamaininnan.
Vihdoinkin pääsimme voimassa olevia koronarajoituksia ja -ohjeita tarkoin noudattaen
jatkamaan Mestarit ja kisällit -hankettamme järjestämällä eskarilaisille kevätretken 20.5.2021:

2. Myllyretki Kerkonkoskelle - Myllytontun tarinoita viljasta ja myllytoiminnasta

Kerkonkoski on Rautalammin vanhimpia myllypaikkoja. Ensimmäinen mylly rakennettiin jo 1700-luvun alkupuolella. Nykyinen rakennus on valmistunut 1840-luvulla. Mylly tuotti myös sähköä kylälle. Myllyn toiminta päättyi vuonna 1955. Rakennus on sittemmin kunnostettu myllymuseoksi. Retkellä mukana oli kylän eskarilaisia 26 ja Kerkonjoen eskarilaisia/ekaluokkalaisia 9, opettajia/ohjaajia yhteensä 8 ja hankkeen senioriryhmäläisiä 3. "Tohtori-myllytonttu" Irene Pakkanen kertoi meille viljasta ja myllyn toiminnasta ja "myllyvaari" Taisto Matilainen avusti. Myllykäynnin jälkeen saimme nauttia Kerkonkosken Keitaan pizzoja.

Lämmin kiitos Irenelle Ja Taistolle opastuksesta ja Kerkonkosken Keitaalle pizzaruokailun järjestelyistä.