Yhteystiedot

Sisä-Savon perinneyhdistys ry
c/o Pirkko Annala
Kuopiontie 42
77700 Rautalampi
Puheenjohtaja
Pirkko Annala
Puh. 040 565 4245
pirkko.annala1(at)gmail.com

Suonenjoen Sotainvalidit ry

Suonenjoen Sotainvalidit ry                                                       Arkistoluettelo

 

B                  Luettelot

Ba                 Jäsenluettelot ja kortistot                                            1. kansio

_______________________________________________________________ 

C                  Pöytäkirjat

Ca                 Vuosikokousten ja johtokunnan pöytäkirjat 1940 – 1950 / 1950 – 1965 /

                    1965 – 1973 / 1973 – 1976 /

                                                                                                   2. kansio

________________________________________________________________

                    1977 – 1987 / 1987 – 1995 / 1995 – 2002

Cb a             Vuosikokousten esityslistat ja osanottajien luettelot 1959 – 2001

Cb b             Johtokunnan esityslistat 1969 – 2001

Cc                 Neuvottelutilaisuuksien pöytäkirjat                                 3. kansio

________________________________________________________________ 

D                  Lähetettyjen asiakirjojen toisteet

Da                 Lähetetyt kirjeet

Db                 Retket ja tapahtumat

Dc                 Toimintakertomukset

Dd                 Toimintasuunnitelmat

De                 Jäsenkirjeet 1962 – 2002                                              4. kansio

 

E                  Saapuneet asiakirjat

Ea                 Viranomaisilta saapuneet kirjeet

_______________________________________________________________

Eb a             Sotainvalidien Veljesliitolta saapuneet kiertokirjeet 1943         *)

Eb b             Sotainvalidien Veljesliitolta saapuneet kiertokirjeet 1944         *)

Eb c             Sotainvalidien Veljesliitolta saapuneet kiertokirjeet 1948 – 1949 *)

Ec                 Yksityisiltä saapuneet kirjeet

Ed a             Saapuneet kirjeet 1943 - 1948

Ed b             Saapuneet kirjeet 1959 – 2001                                       5. kansio

 

F                  Kirjeistö

Fa a             Avustusanomuksia 1942 – 1948

_______________________________________________________________

Fa b             Avustusanomuksia 1950 – 1987

                                                                                                   6. kansio

G                 Tiliasiakirjat

Gaa                Pääkirjat 1943 – 49 / 1950 – 57 / 1966 – 74 / 1975 - 86 / 1991 – 96 **)

Ga                 Tilikertomukset

Gb                 Talousarviot

Gc                 Tilitositteita 1946 – 1949         *)

Gd                  Naisjaoston tilitositteita 1959 *)

 

H                  Sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat

Ha                 Yhdistysrekisteriotteet ja säännöt

Hb                 Ansiomerkkiesitykset

Hc                 Avustusilmoitukset                                                           7. kansio

Hd                 Kotikäyntilomakkeet 1967 – 1970

He                 Vuositilastot 1945 – 1988

Hf                 Keräyslistat, arpajaisluvat, hiihtokilpailut

 

U                  Muut asiakirjat

Ua                 Puheet / käsikirjoitukset

Ub                 Painetut käsiohjelmat / kutsut

Uc                 Lehtileikkeet

Ud                 Onnitteluadressit / -sähkeet

Ue                 Historiikki: Suonenjoen Sotainvalidit ry Naisjaosto 1949 -1991

 

 

**) pääkirjat eivät ole kansioissa, suurikokoiset kirjat erillisinä hyllyssä

 

*) – merkitty aineisto ei tavallisesti kuulu arkistonmuodostajan aineistoon. Tässä kuiteinkin          

      aineiston määrää ja ajanjaksoa on pidettävä huomattavana ja sen takia on säilytetty

      arkistoon.