Yhteystiedot

Sisä-Savon perinneyhdistys ry
c/o Pirkko Annala
Kuopiontie 42
77700 Rautalampi
Puheenjohtaja
Pirkko Annala
Puh. 040 565 4245
pirkko.annala1(at)gmail.com

Vesannon Sotaveteraanit r.y.

VESANNON SOTAVETERAANIT R.Y.

                                                                                                    Yht. 8 kansiota ja 1 paketti

 

B. LUETTELOT

Ba:1     Jäsenluettelot                                                                                             Ba-Bf; 1 kansio

Ba:2     Merkkipäiväluettelot                                                                 1987, 1989                        

Ba:3     Kuolleet                                                                                 1986, 1988-89                                

Ba:4     Jäsenmaksuluetteloita

Bb:1     Vesannon Sotaveteraanit r.y:n hallitus toimintansa aikana,  

           jäsenansiomerkin saajat                                                            12.1.1972

Bc:1     Kilpailujen tulosluettelot

Bd:2     Ansiomerkkiluettelot                                        

Be:1     Kuopion museon näyttelyyn 20.1.-15.3.1990 luovute­tut esineet  

Bf:1      Sotaveteraanien tukijäsenet                      

Bg:1     Sodan 1939-40 ja 1941 kaatuneet ja invalidit                                                     1 kansio

Bh:1     Suojeluskunnan jäsenluettelo                                                   1918-20          1 paketti

 

 

C. PÖYTÄKIRJAT                                                                                                                             C; sis. Ba-Bf 

Ca:1     Vesannon Sotaveteraanien Huoltoyhdistys r.y:n pöy­täkirja              1962-75                            

Cb:1     Vesannon Sotaveteraanit r.y:n pöytäkirja                                    1975-88

Cc:1     Eri järjestöjen edustajien kokouksen pöytäkirja   23.9.19

Cd:1     Kilpailupöytäkirjoja                                                                   1981

 

 

D. LÄHETETTYJEN ASIAKIRJOJEN TOISTEET                                                                              D; 1 kansio

Da:1     Vuosikokousten työjärjestykset, toimintasuunnitelmat ja

           toimintakertomukset, 1972 puuttuu                                            1967, 1970-2004

Db:1     Kertomuksia Vesannon Sotaveteraanien toiminnasta

Db:2     Vesannon Sotaveteraanien toimintaa                                          1985

Db:3     20-vuotiskertomus ja 30-vuotiskertomus

 

 

E. SAAPUNEET ASIAKIRJAT                                                                                                            E; sis. Ba-Bf

Ea:1     Saapuneita kirjeitä                                                                  1966,-71,-73,-79,-83-85,88-90

 

G. TILIASIAKIRJAT                                                                                                                           G; sis. Ba-Bf

Ga:1     Kuitteja vuosilta                                                                     1967-72

Gb:2   Tuloslaskelma                                                                         1.1.-31.12.1988

 

 

H. SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT


Ha:1     Sääntöjä ja ohjeita                                                                                    Ha-Hh:1; sis.Ba-Bf

Ha:2     Pioneeripataljoonan muistelmia                                                                      Ha:2; sis. D

Hb:1   Sotaveteraanien Huoltoyhdistystä koskevat asiakir­jat                    1962-72

Hc:1   Asunto-osuuskuntaa koskevat asiakirjat                                     1973

Hd:1   Sotaveteraanien juhlia koskevat asia­kir­jat; 25- ja 30-v.juhlat

He:1     Asuntohanketta koskevia muistioita                                           1990

Hf:1   Jalasmökkisaunan luovutus- ja käyttösopimus                              1985

Hg:1     Vesannon Sotaveteraanit r.y:n, Reserviup­seerikerho r.y:n  

            ja Reservialiupseerit r.y:n velvoitesopimus                                 14.4.1993

Hh:1 Sotainvalidien Iltahuuto-suurkeräys                                             1994-1995

 

 

K. TILASTOASIAKIRJAT                                                                                                                K; sis. Ba-Bf

Ka:1  Vuositilastolomakkeet                                                                 1969-70,72-73,75-76,77-80

 

 

S. ELOKUVAT JA ÄÄNITTEET, KIRJAT

Sa:1-2 Sotaveteraanien kertomaa 28 kasettia (käyttörajoi­tus)                                    2 kansiota

Sa:3     Video sotaveteraanien 35-vuotisjuhlasta                                                         1 kansio

Sb:1     Vesantolaiset talvi- ja jatkosodassa –kirjan aineistoa sekä              2006             1 kansio

            kirja

 

 

U. MUUT ASIAKIRJAT

Ua:1     Mittaustodistus 12.5.1969                                                                            Ua-Uc; sis. Ba-Bf                

Ub:1   Puhe Helsingin Suomalaisessa Klubissa neljännen kansallisen

           veteraanipäivän aattona 26.4.1990 "So­ta­ve­te­raaniyh­teisöjen tu­le­vai­suus"        

Uc:1     Maakunnallinen kirkkopyhä -ohjelma

Ud:1     Maanpuolustusnäyttelyä 8.-29.7.2001 varten suurennetut ja tietokoneelle            1 kansio

           skan­natut valokuvat  + näyttelyyn liittyvät kokousten pöytäkirjat,

           valvontaohjeet ym.+ vastaanottokuitit